АНАФОРА юн. апаркога юкорига кўтариш бир хил товушлар, сўз ёки сўзларнинг шеърий мисралар бошида такрорланиб келишига асосланган стилистик восита. Бу хил
Батафсил · 14:01 / 27.02.2011
АНАКОЛУФ юнонча  тарқоқ, нотўғри бадиий асар матнининг грамматик жихатдан тарқоқлиги, гап бўлакларининг нотўғри жойлаштирилиши. Бу хил услубий воситалар
Батафсил · 14:00 / 27.02.2011
АМР ВА НАҲИЙ арабча ва буюриш ва мань килиш шеърда лирик қахрамоннинг мурожаат қилаётган кишини бирор нарсага буюриши ёки нимадандир қайтариши орқали ўз кечинма
Батафсил · 13:59 / 27.02.2011
АЛЬМАНАХ арабча вакт, таквим, айн. тиззаларни букадиган жой, бекат, чўлнинг ўртасидаги карвон   тўхтайдиган   жой   турли   муаллифларнинг   мавзу,   жанр  
Батафсил · 13:58 / 27.02.2011
Сўз мулкининг соҳибқирони, буюк мутафаккир шоир Алишер Навоий ўзининг машҳур «Мажолис уннафоис» тазкирасида маликул калом мавлоно Лутфий ҳақида фикр юритар
Батафсил · 06:48 / 06.01.2011
Энг аввало биз шуларни айтмоқчимиз Шеър одатда образли сўзлардай иборат бўлиб, у бирбирига тенг ҳамда вазнли гаплардан тузилади. Арабларда эса шеър қофияли,
Батафсил · 06:59 / 26.12.2010
АЛЛИТЕРАЦИЯ   шеърий нутқда, қисман насрий асарларда бир хил товушлар такрорига асосланган фонетикстилистик усул. Аллитерация унли ёки ундош товушлар иштирокида
Батафсил · 06:18 / 26.12.2010
АЛЛЕГОРИЯ юнонча  ўзгача ифодалаш, киноя, кочирим бадиий тасвир, образлилик тури мавхум тушунча ва ғояларни муайян нарса ва ходиса орқали ифодалаш. Масалан,
Батафсил · 06:16 / 26.12.2010
Бўлимдаги энг кўп кўрилган мақолалар
Батафсил · 10:41 / 30.10.2010 12395