1.    Боғловчисиз қўшма гаплар бўйича назарий маълумот.2.    Пайт муносабатини ифодаловчи боғловчисиз қўшма гаплар.3.    Қиёслаш муносабатини ифодаловчи
Батафсил · 04:59 / 04.11.2010
1.    Эргаш гапли қўшма гаплар ҳақида назарий маълумот.2.    Эргаш гапли қўшма гаплар таснифи.Маълумки, эргашган қўшма гапларда икки ёки ундан ортиқ содда гаплар
Батафсил · 04:58 / 04.11.2010
1.    Боғланган қўшма гаплар бўйича назарий маълумот.2.    Қиёслаш муносабатини ифодаловчи боғланган қўшма гаплар.3.    Пайт муносабатини иодаловчи боғланган
Батафсил · 04:57 / 04.11.2010
1.    Бир бош бўлакли гаплар бўйича назарий маълумот.2.    Эски ўзбек тилида бир бош бўлакли гапларнинг қўлланилиши.Бир бош бўлакли гаплар икки бош бўлакли
Батафсил · 04:55 / 04.11.2010
1.    Тарихий синтаксис ҳақида маълумот.2.    Сўз бирикмаси.3.    Гап бўлаклари.Қадимги туркий тил ва сўнгги даврлар тилининг синтактик тузилиши билан ҳозирги
Батафсил · 04:54 / 04.11.2010
1.    Эски ўзбек тилида кўмакчилар.2.    Боғловчилар.3.    Юкламалар. 4.    Модал сўзлар.Кўмакчилар. Эски ўзбек тилида қўлланишда бўлган кўмакчилар худди ҳозирги
Батафсил · 04:53 / 04.11.2010
1.    Равиш ҳақида умумий маълумот.2.    Равиш ясалиши.3.    Равишнинг маъно турлари.Эски ўзбек тилида ҳам равиш категорияси сўз ўзгартирувчи аффикслар қабул
Батафсил · 04:52 / 04.11.2010
1.    Аниқлик майли. Ўтган замон феъллари.2.    Ҳозирги ва келаси замон феъллари.3.    Феъл нисбатлари.Аниқлик майлида ҳар учала грамматик замон мавжуд ўтган замон,
Батафсил · 04:50 / 04.11.2010