Муаммо ўзбек мумтоз адабиётидаги лирик жанрлардан бири. У поэтик ўйин тарзида битилган бир баъзан икки байтли шеър бўлиб, унда бирор сўз, кўпинча, атокди отнинг
Батафсил · 01:24 / 03.11.2010
Ғарбда вафот этган кишининг қабрида ёзиб қолдирилган шеърий матнлар эпитафия, деб аталган. Шарқда ҳам марҳумларнинг қабрига шеърий матн ёзиш ва шу йўл билан унинг
Батафсил · 01:20 / 03.11.2010
Муайян нохуш ҳодиса туфайли ёзилган, кишилар қалбида туғилган қайғу ва аламни ифодаловчи лирик шеър Ғарб адабиётида элегия, деб аталади.Қадимда элегия кўпинча
Батафсил · 01:18 / 03.11.2010
Антик даврда деярли ҳар қандай шеър ода, деб аталган. Кейинчалик бу сўзнинг маъноси торайган ва инсоният ҳаётидаги улуғвор воқеаларни, кишиларнинг
Батафсил · 01:16 / 03.11.2010
Узоқ даврларда анъанавийликка эга бўлмаган строфик тузилиш шеър шакли ҳисобланади, бу жанрга айланиши учун анъанавий тус олади, унда пухта лирик қаҳрамон образи
Батафсил · 10:41 / 30.10.2010
Аристотель айтишича, лирикада автор «бутун ҳикоя давомида» ўзлигича «қолади».Аристотель бу фикрни Пиндар, Вакхилид, Алкей, Сафо каби лирик шоирлар ижодига суяниб
Батафсил · 10:11 / 30.10.2010
Кейинги йилларда миллий адбиётимиз бадиийэстетик жиҳатдан бирмунча тараққиёт босқичига кўтарилди. Бу, албатда, истиқлол туфайли жамиятимизнинг миллий тафаккури
Батафсил · 05:50 / 29.08.2010
Мазкур монографияда истиқлол даври ўзбек адабий танқидчилигида юз берган методологик ўзгаришлар, биринчи галда танқид тафаккуридаги янгиланиш жараёнлари
Батафсил · 22:42 / 28.08.2010
Бўлимдаги энг кўп кўрилган мақолалар
Батафсил · 10:41 / 30.10.2010 12395