1.    Бир бош бўлакли гаплар бўйича назарий маълумот.2.    Эски ўзбек тилида бир бош бўлакли гапларнинг қўлланилиши.Бир бош бўлакли гаплар икки бош бўлакли
Батафсил · 04:55 / 04.11.2010
1.    Тарихий синтаксис ҳақида маълумот.2.    Сўз бирикмаси.3.    Гап бўлаклари.Қадимги туркий тил ва сўнгги даврлар тилининг синтактик тузилиши билан ҳозирги
Батафсил · 04:54 / 04.11.2010
1.    Эски ўзбек тилида кўмакчилар.2.    Боғловчилар.3.    Юкламалар. 4.    Модал сўзлар.Кўмакчилар. Эски ўзбек тилида қўлланишда бўлган кўмакчилар худди ҳозирги
Батафсил · 04:53 / 04.11.2010
1.    Равиш ҳақида умумий маълумот.2.    Равиш ясалиши.3.    Равишнинг маъно турлари.Эски ўзбек тилида ҳам равиш категорияси сўз ўзгартирувчи аффикслар қабул
Батафсил · 04:52 / 04.11.2010
1.    Аниқлик майли. Ўтган замон феъллари.2.    Ҳозирги ва келаси замон феъллари.3.    Феъл нисбатлари.Аниқлик майлида ҳар учала грамматик замон мавжуд ўтган замон,
Батафсил · 04:50 / 04.11.2010
1.    Майл ва замон формалари ҳақида тушунча.2.    Эски ўзбек тилидаги тусловчи аффикслар.3.    Буйруқистак майли формалари.4.    Шартистак майли формалари.Ўзбек
Батафсил · 04:48 / 04.11.2010
1.    Эски ўзбек тилида ҳаракат номи формалари.2.    Равишдош.3.    Сифатдош. Феълнинг нутқда қўлланишга хосланган шакллари унинг функционал амалий формаларидир.
Батафсил · 04:47 / 04.11.2010
1.    Феълнинг семантик ва грамматик белгилари.2.    Феъл ясалиши.Феъл барча тилларда ҳам фаол бўлган сўз туркумларидан биридир.Феъл семантик доираси кенг, лекин,
Батафсил · 04:46 / 04.11.2010