Навоий меросини муаззам уммонга ўхшатишади. Зангори осмон остида чайқалиб турган баҳри муҳитнинг шиддаткор тўлқинлари қуёшнинг мунаввар нурлари билан қоришиб,
Батафсил · 07:04 / 27.09.2011
Бу битигтош турк хоқони Элтариш хоқоннинг кичик ўғли Кул тигин қабрига қўйилган. Қул тигин 731 йил 27 февралда қирқ етти ёшида вафот этади. Битигтош 732 йилда
Батафсил · 03:01 / 10.07.2011
1889 йил, кимсасиз Мўғул чўли, Бепоён кенгликларда аҳёнаҳёнда одам яшайдиган кулбалар учрайди. Озиқовқатни етарлича ғамламай, узоқ йўлга енгнлелпи отланган киши
Батафсил · 03:53 / 30.06.2011
Фарғона ҳаётидан Ҳаҳ, тангримга шукр, оҳ, ухлаб кетди деди ва эски тўшаклар орасида тўлибтошиб ухлаб ётқан боласиға она муҳаббати билан узоқузоқ тикилиб
Батафсил · 05:54 / 04.03.2011
Хаёлий ҳикоя Туркистоннинг қоронғу бир гўшасида ... номлик бир уездни шаҳрида Ҳожи Аҳмад исмли 60 яшар камбағалгина сартарош ҳожи бор эди. Онинг хотуни чахотка сил
Батафсил · 05:34 / 04.03.2011
Алишер Навоий ўз ижодида Низомий ва Амир Хусрав, Аттор ва Фахриддин Ироқий яратган бадиий ва ирфоний оламлар ёғдусидан баҳраманд бўлди. Юқорида номлари эсланган
Батафсил · 00:27 / 02.03.2011
Алишер Навоийнинг Маҳбуб улқулуб асарида бундай танбеҳ бор Кимки умрини мардлар хизмати учун сарфласа, умри ўтса ҳамки, абадий умр эгаси бўлади. Ўзингни
Батафсил · 00:07 / 01.03.2011
Мумтоз ўзбек адабиёти дунё миқёсида обрў қозонгани кўпчиликка маълум. Фақат адабиётимизга хос мумтозлик мақомини унинг бадиий тилига нисбатан татбиқ этишда
Батафсил · 04:40 / 25.02.2011