Илк турк мутасаввифи, яссавийлик жаҳрийлик тариқатининг асосчиси, орифона шеърият бошловчиси. 11 асрнинг сўнгида Туркистоннинг Ясси айрим манбаларда Сайрам
Батафсил · 15:25 / 18.05.2010
ЎрхунЕнасой обидалари 57 асрларда қадимги турк тилидаги ва ёзувидаги тарихий ёдгорлик сифатида қадрли. Мўғулистондаги Ўрхун ва Жанубий Сибирдаги Энасой дарёлари
Батафсил · 15:20 / 18.05.2010
Бало дашти аро Мажнун менингдек кўрмамиш даврон, Куюндек ҳар замон бир кўрмаган водийда саргардонНе андуҳу малолимға балият дашти дек ғоят, Не савдою жунунимға
Батафсил · 08:00 / 17.05.2010
Эй кўнгул, келким, бало базмида жоми ғам тутай, Ўз қатиқ ҳолимға ўлмастин бурун мотам тутай. Йиғлабон бошимға оҳим дудидин чирмаб қаро, Мотамим эл сўнгра
Батафсил · 11:42 / 16.05.2010
Парим бўлса учуб қочсам улусдан то қанотим бор. Қанотим куйса учмоқдин, югурсам то ҳаётим бор. Чиқиб бу дайрдин Исоға нечун ҳамнафас бўлмай, Биҳамдиллоҳ, тажарруд
Батафсил · 11:41 / 16.05.2010
Мир Алишер Навойининг ажиб байтларини шу пайтга қадар ҳамма хар ҳил тушуниб келган. Шу боис, собиқ иттифоқ даврида ҳам бобомиз томонидан қолган меросларни
Батафсил · 11:39 / 16.05.2010