Ҳаётига доир муҳим маълумотлар Aлишер Навоийнинг ҳасби ҳоли билан боғлиқ масалалар аввало шоирнинг ўз асарларида, шунингдек замондошлари Aбдураззоқ
Батафсил · 03:56 / 09.02.2014
Туркий халқларнинг шамсулмиллати бўлган Низомиддин Мир Aлишер Навоий жаҳон адабиёти хазинасини ўзининг ҳассос шеърияти, буюк Хамсаси, фан соҳаларининг турли
Батафсил · 03:54 / 09.02.2014
Алишер Навоийнинг туркий халқлар маънавий хазинасига қўшган ҳиссаси беқиёс. У зотнинг яратган шоҳ асарлари инсоният руҳиймаънавий дунёси намояндалари
Батафсил · 03:53 / 09.02.2014
Заҳириддин Бобур Навоий ҳақида сўз юритганда жуда кўп сифатлари қаторида битгасига тарбия ва мадад берувчилигига алоҳида диққатни қаратган эди«Аҳли фазл ва
Батафсил · 18:59 / 07.02.2014
Адабиётда шундай мавзу ва масалалар борки, улар замон ва макон ҳақидаги қоидаларга итоат этмайдилар. Миллий айирмалардан ҳам, диний айирмалардан ҳам юқорида
Батафсил · 18:52 / 07.02.2014
кулги ҳикоя Кеч қолган бозорчилардан бир тўдаси отларига шўхшўх қамчи бериб кўчадан ўтгач, камқатнов кўчанинг кўпда увалиб егмаган йирик чанглари ҳар томонни
Батафсил · 08:38 / 30.01.2014
Навоийнинг ошиқона, орифона, риндона дея, нисбий жиҳатдан тасниф этилган лирикасида соф маънодаги илмиймаърифий ёки таълимийирфоний асарлар ҳам мавжуд. Бунга
Батафсил · 01:10 / 17.01.2014
ДЕВОНИ ФОНИЙ Татаббъи Махдум Набошад аз унуну ошиқ бар дил задан сангам,Ки аз бедоду зулми дил ба афтода дар ангам.Физояд бар ҳама фориғдилон андҳу дилтанг,
Батафсил · 17:12 / 28.11.2013