Алишер Навоий Хамсасининг тўртинчи достони Сабъаи сайёр деб аталиб, 1484 йилда ёзиб тугалланган. Асарнинг бош қаҳрамони Баҳром бўлиб, тарихий шахс сифатида
Батафсил · 04:08 / 09.02.2014
Яқин ва Ўрта Шарқ халқлари адабиётида Лайли ва Мажнун мавзусидай кенг тарқалган бошқа бир ишқ қиссасини топиш қийин. Мана ўн уч асрдирки, ушбу мавзуда адабиёт
Батафсил · 04:04 / 09.02.2014
Алишер Навоий Хамсасидаги иккинчи достон Фарҳод ва Ширин деб аталиб, 1484 йилда ёзиб тугалланган. Навоийгача бу мавзу Хусрав ва Ширин шаклида машҳур эди.
Батафсил · 04:03 / 09.02.2014
Алишер Навоий Хамсасидаги биринчи достон Ҳайратулаброр Яхши кишиларнинг ҳайратланиши 1483 йилда яратилган эди. Достон 3988 байтдан иборат бўлиб, 63 боб, 20 мақолат
Батафсил · 04:02 / 09.02.2014
Мусулмон Шарқи эпик поэзияси тарихи хамсачилик анъанаси билан чамбарчас боғлиқ. Даставвал ХII асрда вужудга келган хамса жанри саккиз асрга яқин вақт давомида
Батафсил · 04:01 / 09.02.2014
Алишер Навоийнинг форсий шеърияти бадииятда туркий шеърларидан қолишмайди. Унинг форсий назми ҳақидаги тўлароқ маълумот Муҳокаматуллуғатайн асарида учрайди.
Батафсил · 04:00 / 09.02.2014
Хазойинулмаоний куллиёти туркий шеъриятнинг гултожи бўлиб, жами 16 лирик жанрни ўз ичига олади. Бу шеърий жанрлар ҳар бир девонга муайян тартиб билан
Батафсил · 03:58 / 09.02.2014
Мусулмон Шарқи шеърияти тарихини Алишер Навоий лирикасисиз тасаввур этиб бўлмайди. Унинг лирик мероси ўзигача яратилган форстожик ва туркий шеъриятнинг
Батафсил · 03:57 / 09.02.2014