Алишер Навоийнинг ўзбек тилидаги мактублар тўплами бўлган Муншаот асаридаги турли вақтларда, турли кишиларга ёзган хатларининг адресати кўрсатилмаганлигига
Батафсил · 18:34 / 29.10.2013
Бир илмий анжуманда академик И.Султононов 1435 йилда ҳаёт бўлган ўзбек шоири Ҳофиз Хоразмий ҳақида Алишер Навоий нега эсламагандеган ўринли саволни ўртага
Батафсил · 18:02 / 29.10.2013
Алишер Навоий Лисонут тайр достонида одобахлоққа доир қарашларини, инсон руҳий камолотининг маънавий асосларини ўзига хос йўсинда баён қилади. Кичиккичик
Батафсил · 05:04 / 13.10.2013
Бир кун бир деҳқон саккиз ёшли ўғлини етаклаб боғчасига кирди. Боғчада олма, нок, шафтоли, ўрик, анор, анжир ҳам узум каби ҳар турли емиш оғочлари ямяшил бўлиб
Батафсил · 08:46 / 22.08.2013
Кўмкўк майсалар, яхши сабзалар билан ўралган кенг, гўзал бир қирнинг устида бир айғир от ёлғиз ўзи ўтлаб юрар эди. Янги чиққан ямяшил, кўмкўк ўтларнинг энг
Батафсил · 08:44 / 22.08.2013
Тоғ яқинида кичик бир қишлоқ бор эди. Шу қишлоқнинг бузуқ бир биносида ўн уч ёшлик Ойхон отлик бир қиз турар эди.Ойхоннинг отаонаси очарчилик йилида бундан тўрт
Батафсил · 08:42 / 22.08.2013
Ҳаво қиш ўлдиғиндан ғоят совуқ эди. Кўчалар билчираб битған, бутун атрофни балчиқлар ифлос қилиб ташлаған эди. Шул балчиқларнинг ўртасиндан, балчиқларға ботған,
Батафсил · 08:34 / 22.08.2013
Навоий дин нуқтаи назаридан улуғ илоҳиётчи, яъни Худосевар, фикр эътибори билан буюк мутафаккир, мутлақо эркин мушоҳадали Шахс, ижодкорлик маъносида эса
Батафсил · 21:44 / 13.04.2013