Юсуф Хос Ҳожиб асл исми Юсуф тахм. 102021, Болосоғун туркигўй шоир, мутафаккир, давлат арбоби. «Қутадғу билиг» достони муаллифи. Унинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида
Батафсил · 05:41 / 03.03.2014
Маҳмуд Кошғарий ибн Ҳусайн ибн Муҳаммад 11аср туркшунослик илмининг асосчиси. филолог олим. Ижтимоий келиб чиқиши жиҳатидан қорахонийлар сулоласига мансуб.
Батафсил · 05:39 / 03.03.2014
Шохи гардун, шохи мулук, ба номи якка ҳудо.Соғиндим манки чунун, эй, расули Мустафо.Дедим салом, саловатлар, бехисоб бўлсин буткул,Ёлворурмен, бу хатимға
Батафсил · 01:37 / 19.02.2014
Алишер Навоийнинг олим сифатидаги фаолияти унинг нафақат тилшунослик, адабиётшунослик, балки тарихшуносликка доир асарлари билан ҳам белгиланади. У ушбу фан
Батафсил · 04:15 / 09.02.2014
Давлатшоҳ Самарқандий Алишер Навоийни Мир Низомиддин, яъни диннинг низоми қонуни деб бежиз улуғламаган. Ҳазрат Навоийнинг деярли барча асарларида, хусусан,
Батафсил · 04:13 / 09.02.2014
Алишер Навоий бадиий ижод билан бирга илмий фаолиятни тенг олиб борган буюк мутафаккирдир. Унинг адабиётшунослик, тилшунослик, тарих, дин тарихи ва назариясига
Батафсил · 04:11 / 09.02.2014
Лисонуттайр достони шоир умрининг сўнгги йилларида, 1499 йилда ёзиб тугалланган. Филология фанлари номзоди Ш.Эшонхўжаев достоннинг илмийтанқидий матнини
Батафсил · 04:10 / 09.02.2014
Бу асар дунёдаги буюк сиймолардан бири, уч соҳибқироннинг энг машҳури жаҳонгир Искандарга бағишланган бўлиб, Хамсанинг якунловчи достонидир. Шарқда у Искандар
Батафсил · 04:09 / 09.02.2014