Мактабда илк ўзлаштирган нарсам баъзиларининг аҳмоқлиги, иккинчи  ўзлаштирган нарсам эса баъзиларининг янада аҳмоқроқлиги бўлди. Худди дин, ирқ, жинс, синф,
Батафсил · 03:14 / 08.12.2010
Коллежда ўқиб юрган кезларимизда, биз учта ўртоқ тиришқоқ ўқувчиларнинг «учлиги» эдик. Бундай «учлик» лотинчадаги каби кучнинг уч марказда бўлиниши маъносида
Батафсил · 03:13 / 08.12.2010
Жесси йиғидан аранг ўзини тутиб турарди. У стулда Томнинг келишини кутиб, яллиғланган оёғига дам бериб ўтирганидан хурсанд ва Томнинг «Нега йўқ дерканман,
Батафсил · 03:12 / 08.12.2010
Гарчи у биологик жиҳатдан фақат Жозе Атаиднинг ойиси бўлишига қарамай, ҳамма уни ойижон деб чақиради. Ҳаммага бирдай Ойижон бўлиш гоҳида унинг ғазабини қўзғатмай
Батафсил · 03:10 / 08.12.2010
Т. юрагини харсангдай босиб ётган ваҳмни енгиллатишга имкон туғилганидан қувониб кетди ва бу кўримсизгина аёлга бошидан яқинда кечирган  савдони очилибсочилиб
Батафсил · 02:47 / 08.12.2010
Улар оқсоқланиб сойга томон тушиб борардилар. Ҳамроҳлардан бири, олдинда бораётгани тошлоқ ерда қоқилиб гандираклаб кетди. Иккаласи ҳам чарчаб ҳолдан тойган ва
Батафсил · 02:46 / 08.12.2010
Бир аскар йўлда кетиб борарди Бирикки Бирикки Орқасида халтасию ёнида қиличи. У, урушдан уйига қайтмоқда эди. Йўлда унга жуда хунук ва қари бир жодугар кампир
Батафсил · 02:44 / 08.12.2010
Бир савдогар ўғлини энг катта донишманднинг ҳузурига бахтнинг калити сирини билиб келиш учун жўнатипти. Йигит саҳрода қирқ кун йўл юрипти ва ниҳоят, улкан
Батафсил · 02:43 / 08.12.2010