Аҳмадхўжа ас-Саройи (XIV аср)

* * *

Дилбаримнинг ул садафтек оғзида дур бор эрур,
Лаълининг шавқинда тун-кун дийдалар дурбор эрур.

Зулфи сунбултек, бўйи сарв, энглари гулзор эрур,
Юзини кўрмакка бирдам булбулу гул зор эрур.

Жон олиб ҳуснин сотар, бу не ажаб бозор эрур,
Ё магар ошиқларинға ноз этиб, безор эрур.

Равза янглиғ ҳусн боғинда янгоқи нор эрур,
Ҳажрию ишқу кўнгулларни ёқарға нор эрур.

Банда Аҳмадни бек тобуғинда хуш асрор эрур,
Ким анинг шеърий сўзлари асрор эрур.