Home icon Бош саҳифа»Кутубхона»Назм»Баёзи Ҳазиний. Хазиний - ЖУҒРОФИЙ ВА КИШИ НОМЛАРИ
Facebook
Баёзи Ҳазиний. Хазиний - ЖУҒРОФИЙ ВА КИШИ НОМЛАРИ PDF Босма E-mail
Материал индекси
Баёзи Ҳазиний. Хазиний
ҒАЗАЛЛАР
МУРАББАЪЛАР
МУХАММАСЛАР
МУСАДДАСЛАР
ЛУҒАТ ВА ИЗОҲЛАР
ЖУҒРОФИЙ ВА КИШИ НОМЛАРИ
Ҳамма саҳифа


Адан—Яманнинг жанубида жойлашган шаҳар номи
Байтулло — Макка шаҳрида Каъба зиёратгоҳи
Бобил — Ироқдаги қадимий шаҳар. Вавилон
Жаннатул-Бақя — Саудия Арабистонининг Мадина шаҳридаги жой.
Мийно — Арабистондаги бир тоғ
Муздалифа — ҳажга борганлар Арофат тоғидан Мийнога қайтаётганда тўхтайдиган жой
Тур — Арабистондаги тоғ
Хайбар — Мадина билан Дамашқ ўртасидаги воҳа ва довон номи; 628 йилда пайғамбар Муҳаммад
алайҳис-салом забт қилган қалъа
Хонқиз, Чимён — Фарғона вилояти, Фарғона ноҳиясидаги қишлоқлар Қаровултепа — Фарғона
вилояти, Бағдод ноҳиясидагн қишлоқ
Абу Бакр — пайғамбар Муҳаммад алайҳис-саломнинг энг яқин саҳобаларидан бири
Адҳам — машҳур балхлик Иброҳим Адҳам, лақаби Абу Исҳоқ, 777 йилда вафот этган
Айюб — исломдан аввал ўтган пайғамбар, ҳамма азоб-уқубатларга бардош бергани билан ном қозонган
Али — Муҳаммад алайҳис-саломнинг куёвлари
Алимқул — Қўқон хонининг саркардаси, чор аскарларига қарши курашда ҳалок бўлган
Арасту — таниқли юнон файласуфи Аристотель (эрамиздан аввалги 384—322- йиллар)
Билқис — Сулаймон пайғамбарнинг хотини
Вайсул Қаран — Шайх Увайс Қараний. Увайсия тариқатнинг асосчиси
Довуд — исломиятдан аввал ўтган пайғамбар. Сулаймон пайғамбарнинг отаси
Халилуллоҳ — исломиятдан аввал ўтган Иброҳим пайгамбарнинг лақаби
Шиблий — машҳур шайх Абу Бакр Муҳаммад Жаъфар ибн Юнуснинг тахаллуси (861—945 йиллар)
Шоҳ Жалил — ривоятларга кўра, мазкур киши пайғамбаримиз авлодларидан бўлиб, мақбараси Фарона
вилояти Бувайда ноҳиясидаги Пошшопирим қишлоғида жойлашган. Мазкур мақбара меъморчилик
обидаси сифатида давлат муҳофазасига олинган.
Шуайб — исломиятдан аввал ўтган пайғамбар
Юнус — исломиятдан аввал ўтган пайғамбар
Юсуф — Яъқуб пайғамбарнинг ўғли